Vastgoed

De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. Wij zorgen er dan ook voor dat u én uw wederpartij allebei genoeg juridische informatie hebben. U weet daarom precies waar u afspraken over maakt. 

Om te zorgen voor een soepele overdracht, doen wij allerlei onderzoeken. Naar uw achtergrond en die van uw wederpartij. Zo komt snel aan het licht als er iets niet in orde is. Waar mogelijk zorgen wij dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost.

 

Waarom een koopakte kan worden ingeschreven bij het Kadaster?

Het inschrijven van een koopovereenkomst voorafgaand aan de akte van levering heeft een aantal belangrijke gevolgen. Zo kan er, indien na het inschrijven de koopovereenkomst beslag wordt gelegd op het verkochte, toch vrij van beslag aan de koper geleverd worden. Het beslag "kleeft" alsdan niet meer ten nadele van de koper. Datzelfde geldt ook voor een (overbruggings) hypotheek die verkoper ná de koopovereenkomst op het verkochte vestigt. Ook een faillissement, surseance van betaling of...

Lees meer

Offertes aanvragen

U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ons team