Erfbelasting / Rb. Breda

Hof vernietigt uitspraak van Rechtbank Breda over bedrijfsopvolgingsregeling

Op 13 juli 2012 oordeelde de Rechtbank Breda dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Inmiddels hebben er Rechtbanken in de geselecteerde proefprocedures een uitspraak gedaan. Thans heeft Hof Den Bosch de ‘beroemde’ uitspraak van de Rechtbank Breda vernietigd. 
Het waarborgen van de continuïteit van een onderneming staat voorop. Volgens het Hof vormt dit een objectieve en redelijke rechtvaardiging om de situatie waarin ondernemingsvermogen wordt verkregen anders te regelen dan de situatie waarin privévermogen wordt verkregen.

Er lopen nu de cassatieprocedures bij de Hoge Raad.

Voor de volledige uitspraak, zie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18 april 2013, LJN: BZ7841 

Ontvangt u onze nieuwsbrief al?