Hof Helder over teruggave erf- en schenkbelasting

Particulieren hebben definitief geen recht op teruggave van erf- en schenkbelasting vanwege het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van ondernemingsvermogen en particulier vermogen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een ‘helder’ antwoord gegeven op de vraag of dit onderscheid discriminerend is.


Opstelten geeft hiermee antwoord op Kamervragen van Mei Li Vos (PvdA) naar aanleiding van de uitspraak van het EHRM over de werkwijze van Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO). De stichting beweerde dat het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen kan leiden tot belastingteruggave. Met de uitspraak van het hof is, zo zegt Opstelten, de procedure hierover definitief beëindigd.