Waarom een koopakte kan worden ingeschreven bij het Kadaster?

Het inschrijven van een koopovereenkomst voorafgaand aan de akte van levering heeft een aantal belangrijke gevolgen.

Zo kan er, indien na het inschrijven de koopovereenkomst beslag wordt gelegd op het verkochte, toch vrij van beslag aan de koper geleverd worden. Het beslag "kleeft" alsdan niet meer ten nadele van de koper.

 
Datzelfde geldt ook voor een (overbruggings) hypotheek die verkoper ná de koopovereenkomst op het verkochte vestigt.
Ook een faillissement, surseance van betaling of onderbewindstelling van verkoper in de periode ná de koop staat levering aan de koper niet meer in de weg. De koper wordt ook beschermd wanneer een verkoper een woning na de eerste koop nog eens verkoopt aan iemand anders.

Inschrijving in de Openbare Registers van het kadaster geeft aan beide partijen veel meer zekerheid dat de levering doorgaat. 
De kosten? Inschrijving vooraf kost u € 211,25 incl. BTW en kadastraal recht (€ 60,00).